Thứ Năm, 28 tháng 5, 2015

Thứ Tư, 4 tháng 2, 2015

Thứ Năm, 18 tháng 9, 2014

Giá hạt điều ngày 18/09/2014

Điều nhân: 

W240: 3,75 – 3,8 ; W320: 3,35 - 3,4

W450/ SW320: 3,15 - 3,2

WS/ WB: 2,55 - 2,6 ; LP: 2,05 - 2,1

ĐVT: USD/Lb FOB Tp. HCM

Thứ Năm, 28 tháng 8, 2014

Thứ Tư, 20 tháng 8, 2014

Thứ Sáu, 15 tháng 8, 2014

Thứ Năm, 14 tháng 8, 2014

Thứ Hai, 11 tháng 8, 2014

Giá hạt điều ngày 11/08/2014

Điều nhân: 

W240: 3,65 – 3,7 ; 

W320: 3,25 - 3,3:

W450/ SW320: 3,1 - 3,15

WS/ WB: 2,45 - 2,5 ; 

:LP: 1,9 - 2,0

ĐVT: USD/Lb FOB Tp. HCM

Thứ Hai, 4 tháng 8, 2014

Giá hạt điều ngày 04/08/2014

Điều nhân: 

W240: 3,65 – 3,7 ; W320: 3,25 - 3,3

W450/ SW320: 3,1 - 3,15

WS/ WB: 2,45 - 2,5 ; LP: 1,9 - 2,0

ĐVT: USD/Lb FOB Tp. HCM